Küreselleşmek Bir Zorunluluk Mu?

31 Aralık 2020
kuresellesme-1280x720.jpg

İçinde bulunduğumuz yüzyılda büyük ölçekli düşünen tüm şirketler küreselleşme yarışında aynı parkuru paylaşıyor. Kapitalizm ile birlikte büyümeye devam eden “küreselleşme” kavramı, 20. yy’ın ilk çeyreğinden sonra “ben de buradayım” demeye başladı. Şimdi verdiği mesaj ise; “bensiz olmaz”…

Eğer siz de bir şirket sahibiyseniz ve hala küreselleşme yolculuğu için kollarınızı sıvamadıysanız hayata geçirmeniz gereken çok şey var demektir. Çevrenizde hızla değişen gelişmelere ayak uydurabilmek, uzaktan bakıldığında vals yapmak kadar zor geliyor değil mi? Ya adımları doğru atamaz da tökezlerseniz? Ancak şu da bir gerçek; eğer siz bu küreselleşme yarışında “ben de buradayım” demeye başlamazsanız, bir gün “bensiz olmaz” demek nasıl mümkün olabilir ki?

Bugüne kadar dört büyük devrim insanlık tarihine çok şey katmıştır; yazı devrimi, tarım devrimi, sanayi devrimi ve bilgi devrimi… Ortaya çıktıklarında uyum sağlamak çok zor hatta bazıları için imkansız olsa da zamanla her devlet kendi formülünü oluşturmuş ve tüm bu gelişmelere uyumlu bir “hayat” kurgulamayı başarmıştır. Ülkelerin attığı radikal adımlar, firmaları da bu sürece itmiştir. Bazıları herkesten önce yol almaya başlamış, bazıları bunu daha geç çözebilmiş, bazıları da kariyer yolculuğuna son vermek zorunda kalmıştır.

Aslında küreselleşmeden bahsedildiğinde üç farklı tarih ortaya atılsa da bu süreç için başlangıç düdüğünü çalan olayı, SSCB’nin çöküşü olarak değerlendiren çokça görüş vardır. Tabi küreselleşmenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu düşünenler olduğu gibi aslında küreselleşme sürecinin modern çağ ile başladığını söyleyenler de bulunmaktadır.

Küreselleşme Nedir?

“Küreselleşme, serbest piyasayı tüm dünyayı kapsayacak şekilde açmaktır.”
PJ O’Rourke

Küreselleşme, kelime olarak hayatımıza kısa bir süre önce girse de aslında geçmişi oldukça eskilere dayanan bir kavramdır. Dünyanın değişim sürecini anlatan bu anahtar kavram için henüz fikir birliğine varılmış tek bir açıklama ne yazık ki literatürde yerini almamıştır.

Wikipedia küreselleşmeyi, “ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme süreci” olarak tanımlar. Bu tanıma belki de, sınır ötesi ekonomik bütünleşme sonucu karşılıklı olarak bağımlı hale gelinmesi de eklenmelidir.

Küreselleşme Bir Denge Tahtası

İçinde olduğumuz enformasyon çağı bize birçok kavram öğretirken hep bir adım sonrasını öngörmenin şart olduğunu da gösterdi. Her geçen gün siyasal, ekonomik, kültürel, teknolojik gelişmelere şahit oluyor ve tüm bu değişim için sörf tahtasının üzerinde ayakta durmaya çalışır gibi çaba sarf ediyoruz. Çünkü bu yüzyıl için en önemli unsur, denge… Şu anda dünya sanki kocaman adımlarla ilerliyor ve benzeri görülmemiş bir değişim geçiriyor. Dünya ile aynı düzlemde dengede kalmak ise bu işin en çetrefilli ama en eğlenceli tarafı. Çünkü unutulmamalı ki, ancak iyi bir sörfçü dalgalarla savaşabilir.

Küreselleşme Bir Zorunluluk Mu?

Küreselleşme ile birlikte ulusal sınırların önemi ortadan kalkmış, şirketler bir taraftan birçok fırsat yakalama şansı bulurken öte yandan bu durum bazı riskleri de beraberinde getirmiştir. Küreselleşme, uluslararası arenadaki iletişimi kuvvetlendirmiş ve şirketlerin daha çok tanınmasına yardımcı olmuştur. Peki, riskler nelerdir? Çevresel belirsizlikler, uyumlanma sorunları ve pazarı tanımakta zorlanmak küreselleşmenin riskli taraflarını oluşturmaktadır. Değişen çevre koşullarına ve kitleye adapte olmak elbette ki zor ve maliyetlidir ancak küreselleşme sürecinin başında yaşayacağınız belirsizlikler, şirketi negatif yönde etkilememeli. Aksine bu süreç, her süreci profesyonelce yönetebileceğiniz girişimlerinizin mimarı olmalı.

Küresel şirketler, dünyanın önemli pazarlarında ürünlerini satan ve dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerdir ve çok karıştırılsa da küresel şirket ile çok uluslu şirket birbirinden farklı yapılardır. Çok uluslu şirketler, merkezi tek bir ülkede olmak kaydıyla, farklı ülkelerle ticari ilişkide bulunan, birden fazla ülkede ticaret ve üretim faaliyeti içinde olan işletmelerdir. Ancak küresel şirketler, dünyanın bütününü iş sahası olarak görür ve dünyayı tek bir ekonomi olarak algılayarak bütün strateji ve planlarını küresel ölçekte yapan işletmelerdir.

Küreselleşme, rekabeti artırmış, işletmeler için değişimi zorunlu kılmıştır. Küreselleşme sürecine uyum sağlamaya çalışan işletmeler görmüştür ki, değişim kaçınılmazdır ve her alanda yenilenmeye gitmeden bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan hızlı değişim ve yeniden yapılanma sürecine ayak uydurabilmek için klasik işletmecilik anlayışını terk etmek zorunlu hale gelmiştir.

Küreselleşme ile birlikte ürünler standartlaşırken rekabet, hizmete alanına kaymıştır. Hizmette fark yaratamayan şirketler dünyayı bir adım geriden takip etmek zorunda kalmaktadır. Artık küreselleşmek isteyen firmalar, müşteri portföylerini arttırmak için daha hızlı, kaliteli ve ucuz hizmet vermek için sonu görünmeyen bir yarışın oyuncuları haline gelmiştir.

“Küreselleşme, geliştirme süreçlerindeki sıçrama yarışında bize muazzam fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda bizi riskleri en aza indirecek süreçleri harekete geçirmek zorunda bırakıyor.”
Manmohan Singh

KAYNAKÇA

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/69162

http://www.uludagekonomizirvesi.org/workshop/globallesme-yolculugu/

https://www.yeniasir.com.tr/insankaynaklari/yazarlar/sener_muter/2015/08/30/kuresellesme-sureci-neden-onemlidir

http://www.irfanerdogan.com/modernlsm/29globalisation1.htm

http://www.canaktan.org/ekonomi/cok-uluslu/aktan-makale.pdf

http://sites.khas.edu.tr/tez/SinanAtik_izinli.pdf

http://www.kamu-is.org.tr/pdf/globallesme.pdf

https://innogate.org/globallesmenin-sirketlere-sagladigi-faydalar/

http://www.canaktan.org/yeni-trendler/globallesme/tarihsel.htm#:~:text=%C3%96zetle%3B%20I.,ve%201990’larda%20zirveye%20ula%C5%9Fm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.

http://www.meritymm.com/wp-content/uploads/2013/05/kuresellesme.pdf

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/370656

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117355


Poelsan

İletişim Bilgileri

Çalışma Saatlerimiz Haftaiçi 08.00 – 18.00
+90 (544) 366 69 64

+90 (362) 266 75 24

+90 (362) 266 77 51

www.poelsan.com

poelsan@poelsan.com

Sektöründe Dünya Markası

75 Ülkede 550 Noktadayız…

Sizlerin Fikirleri Önemli

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Sosyal Medya

Aktivitelerimizi Takip Edin

Fuarlar,Ürünler ve birçoğu Sosyal Medya Hesaplarımızda.