Endüstrinin Geleceği ve Endüstriyel İnternet

12 Mart 2021
Endustrinin-gelecegi-1280x720.png

Endüstrinin Geleceği ve Endüstriyel İnternet

Zaman çok hızlı akıyor. İnsanlık binlerce yılda aldığı yoldan çok daha fazlasını son 50 yılda kat etmiş gözüküyor. Atalarımızın hayal bile edemeyeceği bambaşka bir dönemin içinden geçiyoruz. Geleceğin kapısını araladık ve gördüklerimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın nasıl bir dünyanın içinde yaşayacağına dair ipuçları veriyor.

Bilgi teknolojilerindeki yenilikler hiç şüphesiz çağımızın en büyük devrimleri olarak değerlendirilebilir. Yapay zeka, internet, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik sistemler ve daha fazlası hızla hayatlarımıza giriyor. Elbette birbirleriyle paralel ilerleyen ama farklı olan bu gelişmelerin bir noktada buluşması, sanal dünyayla gerçek dünyanın bütünleşmesi, tümünün ortak bir ekosistemde buluşması ve eşgüdümlü çalışması gerekiyor. Akıllı cihazların birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçmesini, birbirleriyle konuşmasını ifade eden Nesnelerin Interneti (IoT) kavramı işte burada devreye giriyor. Yeni nesil internet teknolojilerinde bu kavramla uyumlu pek çok cihaz ve sistemle karşılaşacağımız aşikar… Ancak bunu sadece tüketici elektroniği bağlamında düşünmek konuyu sadece tek boyutuyla değerlendirmek olur. Günlük hayatta kullandığımız cihazların ötesinde, asıl önemlisi, endüstrinin çeşitli alanlarında birbirleriyle iletişim kurabilen ve birlikte çalışabilen cihazlar ve sistemler heyecan verici gelişmelere gebe gözüküyor.

Endüstri 4.0 Nedir? Endüstriyel Internet Nedir? Endüstriyel Internet Terimini İlk Kim Ortaya Atmıştır?

Endüstri 4.0 kavramı ilk olarak 2011 yılında Almanya’daki Hannover Fuarı’nda kullanılmıştır. 2012’de ise Alman Hükümeti’ne Endüstri 4.0 raporu sunulmuş ve hayata geçirilmiştir. Bu proje ile bilişim teknolojileriyle endüstrinin bir araya gelmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan global düzeyde üretimde kullanılan her türlü ekipmanın, yazılımın ve donanımın birbirleriyle optimize olarak çalıştığı internet teknolojisine Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IIoT) ya da kısaca Endüstriyel Internet deniyor. Endüstriyel Internet tahmin edilebileceği gibi Nesnelerin Interneti’nin bir alt kümesi olarak karşımıza çıkıyor. Endüstriyel Internet kavramını ilk olarak 2012’nin sonlarında General Electric ortaya atmıştır. Bu alana büyük yatırım yapan General Electric bu amaçla Ge Digital birimini kurmuş ve Microsoft, Huawei, Dell gibi bilişim dünyasının diğer dev firmalarıyla birlikte Endüstriyel Internet Konsorsiyumu’nu kurmuştur. Endüstriyel Internet pazarının 2021’de 125 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Bugün Endüstri 4.0, Endüstriyel Internet ve Endüstriyel Nesnelerin Interneti birbirlerine yakın anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Endüstriyel Internet Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

Hemen hemen her sektörde yoğun bir dijitalleşme süreci devam ediyor. Bu dönüşüm elbette kolay olmuyor ve birtakım sancıları da beraberinde getiriyor. Yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin sadece %5’i dijital dönüşümlerini başarıyla gerçekleştirebiliyor. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı Endüstriyel Internet, hiç kuşkusuz hem hali hazırdaki işkollarına yenilikler getiriyor hem de yepyeni işkollarının doğmasına katkı sağlıyor. Endüstriyel Nesnelerin Interneti’nin kullanıldığı belli başlı alanlar şunlardır;

*Üretim: Üretim hiç kuşkusuz Endüstriyel Internet’in uygulandığı başlıca sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel Internet tabanlı cihazlar üretim süreçlerini gözlemleyebilmekte ve olası sorunları öngörerek üretimdeki aksaklıklara zamanında müdahale ederek verimliliği artırmaktadır.

*Tedarik Zinciri: Akıllı stok sistemleri sayesinde stoklar tükenmek üzereyen Endüstriyel Internet teknolojisi yeni siparişleri verebilir ve böylece çalışanların başka işlere odaklanmalarını sağlayabilir.

*Bina Yönetimi: Endüstriyel Internet bina yönetimini çok daha basit ve güvenli bir hale getirebilir. Sensörlü sistemler sayesinde kapalı mekanların ısısı otomatik olarak ayarlanabilir. Güvenlik sistemleri olası ihlallere karşı otomatik olarak devreye girebilir.

*Sağlık: Hastaların durumunu anlık olarak gözlemlemek ve sağlık personelini bir olumsuzlukta hemen haberdar etmek akıllı sistemler sayesinde mümkün olabilir. Dahası yapay zeka aracılığıyla hastanın muayenesi yapılabilir ve doktorların işleri daha da kolaylaştırılabilir.

*Perakende: Endüstriyel Internet sayesinde bir mağazanın işleyişi optimize edilebilir. Tüketici tercihlerine ve talebe göre anlık olarak çeşitli pazarlama kararları verilebilir ve rakiplerin önüne geçilebilir.

*Tarım: Tarımda sıcaklık, nem, yağış miktarı, rüzgar hızı, toprak kalitesi ve haşere kontrolü akıllı teknolojiler sayesinde yapılabilir ve insan eli değmeden üretimle ilgili kararlar çok hızlı bir şekilde alınabilir. Bu sayede alınan ürün miktarı kayda değer şekilde artabilir.

Yeni dönemin üretimini şekillendirecek olan Endüstriyel İnternet, dijital sanayi kavramını da beraberinde getiriyor. GE Baş Ekonomisti Marco Annunziata 2015 yılının Ekim ayında yayınladığı “The Moment for Industry” başlıklı raporunda şöyle diyor;

“Bugüne kadar ilgi tüketici interneti üzerine yoğunlaşmış, günlük yaşamımızı dönüştüren çok sayıda yeniliğe imza atılmıştı. Ancak spot ışıkları şimdi sanayiye odaklandı çünkü en büyük dönüşümler bu alanda yaşanacak. Gelecek yıllarda en büyük katma değer de bu alanda yaratılacak.”

KAYNAKÇA

https://www.ge.com/digital/blog/everything-you-need-know-about-industrial-internet-things

https://www.hpe.com/emea_africa/en/what-is/industrial-iot.html

https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/industrial-internet-things-iiot-saving-costs-innovation/industrial-internet-things-iiot/

https://www.iiconsortium.org/members.htm

https://www.i-scoop.eu/the-industrial-internet-of-things-market-poised-to-reach-123-89-billion-usd-by-2021/

https://www.endustri40.com/

https://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCstri_4.0

https://geturkiyeblog.com/endustriyel-internet/


Poelsan

İletişim Bilgileri

Çalışma Saatlerimiz Haftaiçi 08.00 – 18.00
+90 (544) 366 69 64

+90 (362) 266 75 24

+90 (362) 266 77 51

www.poelsan.com

poelsan@poelsan.com

Sektöründe Dünya Markası

75 Ülkede 550 Noktadayız…

Sizlerin Fikirleri Önemli

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Sosyal Medya

Aktivitelerimizi Takip Edin

Fuarlar,Ürünler ve birçoğu Sosyal Medya Hesaplarımızda.